fredag 21 maj 2010

Do you realize?

Fördömd och utkastad och åt helvete med hela skiten. Åt helvete med din jävla oförmåga, åt helvete med din jävla gud, ditt jävla jobb, ditt jävla glykemiska index, din jävla liberala skygglapp, din jävla sexistiska blöja. Åt helvete med din otro, din jävla goda smak, din förbannade längtan och ditt jävla sekret. Åt helvete med dina lögner och dina sanningar. Åt helvete med din jävla tröst och din jävla famn, din jävla sorg. Åt helvete med helvetet. Åt helvete med himmelen. Åt helvete med din jävla fylla, din jävla naivitet, ditt fina jävla hår och din vackra jävla mun.

Look at me, misery.

Inga kommentarer: