torsdag 23 september 2010

Homo Economicus

Vi är den nya rasen. Vi är lönsamma och kapitalstarka. Vi tror på individens kraft. Vi tror på köp och sälj. Vi är den nya generationen. Vi är nuet och framtiden. Vi lyssnar när du pratar aktiemarknad och räntor. Vi blir våta i underkläderna av avbetalning. Vi blir blanka i blicken av entreprenörsanda. Vi suckar en lätt suck. Vi ler ett litet leende. Vi vill köpa din arbetskraft. Vi vill inte sälja vår egen. Vi är tacksamma men vi gullar inte med de mindre lyckligt lottade. Vi tror inte på allas lika värde. Vi tror att allt har ett värde. Vi tror på köp och sälj. Vi tror på kärnfamilj och eget ansvar. Vi är öar. Vi är hav. Vi är den nya rasen, och snart ska din ras dö ut.

Inga kommentarer: